top of page

SÜPERVİZYON

 

 

 

Şema Terapi süpervizyonu, ehil ve etik uygulamalar yapmak için ezlem olan bir süreçtir. 

International Society of Schema Therapy (ISST) dünyada Şema Terapi sertifikasyon, akreditasyon ve denetlemede tek kurumdur. 

Ülkemizde Şema Terapi ISST Sertifikasyonu Temel Düzey Eğitimi katılım belgesine sahip olan Klinik Psikolog ve Psikiyatristler, bu temel eğitimin sonrasında süpervizyon almaya hak kazanır. 

 

Terapist adayının ŞT modelini özümsemesi, teknikleri ehil bir şekilde uygulaması ve bir vakayı boylamsal ve bağlamsal takip edebilmesi kriterleri karşılandığında standart düzey sertifikasyona başvuru sürecine gelinir.

 

Dolayısıyla Şema Terapi uygulaması, terapistin yalnızca teknikleri kullanmasından daha fazlasıdır. Terapistin sınırlı yeniden ebeveynlik sağlayabilmesi için kendi içindeki Sağlıklı Yetişkin yanını güçlendirmesi, kendi şema ve modlarının farkındalığı ve yönetimi konusunda ilerlemiş olması gerekir.

 

Bu nedenlerle ISST Sertifikasyonu Temel Düzey Eğitimi Şema Terapi uygulayıcı olmak için yeterli değildir ancak elzem ve gerekli bir ilk adımdır. 

Tüm bu sürecin ISST onaylı ŞT Eğitmeni ve Süpervizörlerinden alınması gerekir. Kendisi Şema Terapist olmamış ISST'den eğitmen/ süpervizör akreditasyonuna sahip olmayan bir uzman Şema Terapi eğitimi/ süpervizyonu vermeye ehil ve ehliyetli değildir

 

ISST Sertifkasyonu kapsamında süpervizyon grupları yürüten diğer eğiticilere de başvurabilirsiniz. Eğitici listesi şöyledir: Gonca Soygüt Pekak, Alp Karaosmanoğlu, Esra Ersayan, Sevinç Göral Alkan, Safiye Yinelek, Bahar Köse Karaca, Volkan Gülüm.

 

Kiminle temasa geçeceğim?

Başvuru sürecinizi psydrsevincgoralalkan@gmail.com adresinden doğrudan Dr. Sevinç Göral Alkan ile bağlantıya geçerek başlatabilirsiniz.

İlk süpervizyon oturumu öncesinde nasıl hazırlanacağım?

Süpervizyona başlamadan önce, sürece uygun vaka seçerek, yeni kavramsallaştırma formunu  temel düzeyde dolduracak kadar değerlendirme seanslarının tamamlanmış olması beklenmektedir (ortalama ilk 4 seansı tamamlanan vakalara yönelik bir ön hazırlığın olması). Ayrıca, vakaların süpervizyon eğitimi için onamlarının alınması gerekmektedir. Görüntü kayıtlarının da sürecin başında başlatılması önerilir. Değerlendirmeye sadece bir seans görüntüsü  gönderilecek olmakla birlikte, sonradan kayıt alma yolu tercih edildiğinde, uygun seans seçimi zorlaştırmakta ya da hem terapist hem de vakada doğallığı bozabilmekte, süreci bozabilecek kısıtlar getirebilmektedir.

Süpervizörüm ile aynı şehirde değilim, nasıl süpervizyon alabilirim?

Süpervizyon oturumları dijital ortamda (Zoom) da online yürütülmektedir. Oturumlar konferans formatında yürütüldüğü için her bir terapistin bulunduğu ortamdan süpervizyona katılması olanaklıdır.

 

ISST Ölçütleri: 

Süpervizyon sürecinin en erken 1 yıllık süre içinde tamamlanması beklenmektedir (bir yıllık sürenin aşılması durumunda ücret artışı yansıyacaktır).  Süpervizyonların sık aralıklarla yürütülmesi ve daha erken bir dönemde bitirilmesi uygun değildir. Süreçte adaylar 2 vakanın süpervizyonunu almaktadırlar.

Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizörünüz, sertifikasyon başvuru sürecinizden önce ek süpervizyon saati almanızı isteyebilir.

 

Planlama için doğrudan Dr. Sevinç Göral Alkan ile temasa geçebilirsiniz (psydrsevincgoralalkan@gmail.com)

EYLÜL 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ ÜCRETLER

50-60 dakika süre ile bireysel süpervizyon seansı ücreti 2400 TL (% 20 KDV dahil)

150-160 dakika süre ile 6 kişilik grup süpervizyonu seansında bireyin katılım ücreti 2400 TL (% 20 KDV dahil)

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.

  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:

  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

​​

Sertifikasyon Sonrası

  • Standart Düzey Şema Terapistleri veya sadece kuramsal eğitimlerini tamamlamış kişiler, eğitim adı altında ücretli toplantılar düzenleyemez veya süpervizyon veremezler. Standart Düzey Şema Terapistleri, ancak ISST onaylı Eğitim Programı Yürütücüsü Eğitmenler gözetiminde ve bu eğitim programları kapsamında temel seviyede eğitimlere destek verebilirler (“facilitator”) veya yaşantısal, bilişsel, davranışsal tekniklerin öğretilmesinde rol oynayabilirler. 

  • İleri Düzey Sertifikalı şema terapistleri, eğitici olmak için, ileri düzey sertifika onayını takiben minimum 3 yıl sonrasında ISST tarafından gerekli görülen diğer ölçütleri tamamlayarak (örn. merkezi olarak yapılan eğitmen/ süpervizör eğitimleri) ISST Onaylı Eğitici ve Süpervizör belgelerini almaya hak kazanmalıdırlar.

  • Henüz eğitmen olmamış sertifikalı terapistlerin ISST Temel Düzey Eğitim içeriğine benzer uygulayıcı eğitimleri vermeleri alandaki sınırların belirgin olmamasına katkıda bulunacak ve eğitim haklarında ihlallere yol açacaktır. 

  • Yukarıdaki kurallara uymayan adaylar ya da onaylı şema terapistleri ISST Etik ve Çatışma Çözümü Komitesi’ne bildirilir. Bu durumda sertifikasyonların sürmesi açısından komite tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. https://schematherapysociety.org/Ethics-&-Conflict-Resolution-Committee

bottom of page